BIM Consultancy en Advies

Consultancy


Een belangrijk onderdeel van het werk van MdR Advies is BIM Consultancy. Hierbij gaat het niet om volledige implementaties maar meer om advisering op specifieke onderdelen van de toepassing van BIM binnen een bedrijf of een project.


Mogelijke vraagstukken

 

Een aantal voorbeelden van de vraagstukken waar MdR Advies zich in de afgelopen jaren mee bezig heeft gehouden:

  • Hoe kan de toepassing van BIM binnen het bedrijf verder worden uitgerold? Welk mogelijkheden zijn er om BIM breder in projecten toe te passen?
  • Hoe kunnen we onze werkmethode verbeteren en optimaliseren?
  • Wat zijn de mogelijkheden van toepassing van System Engineering in onze BIM software? Kan dit geïntegreerd worden in de huidige software en werkmethoden of moet hiervoor ander gereedschap worden aangeschaft? Wat zijn de kosten en baten hiervan?
  • Wat zijn de mogelijkheden van toepassing van Point Clouds en laserdata in de BIM software? Kan dit geïntegreerd worden in de huidige software en werkmethoden of moet hiervoor ander gereedschap worden aangeschaft? Wat zijn de kosten en baten hiervan?
  • Wat zijn de mogelijkheden van IFC binnen onze BIM projecten? Hoe kunnen we het gebruik van IFC faciliteren?
  • Is het model wat u als opdrachtgever of aannemer van uw partners heeft gekregen bruikbaar voor uw doeleinden? Is het op juiste wijze gemodelleerd en is alle benodigde informatie beschikbaar?
  • Etc, etc


Kortom: als u zit met BIM-gerelateerde vraagstukken dan kan MdR Advies u voorzien van objectieve en degelijke adviezen hierover. Het komt regelmatig voor dat MdR Advies zelf niet de benodigde gespecialiseerde kennis heeft om de oplossingen ook daadwerkelijk te implementeren. Maar in dat geval beschikt MdR Advies over een ongeëvenaard (internationaal) netwerk aan specialisten die u wel kunnen helpen.


Werkwijze

Om te beginnen zullen we met u het gesprek aangaan over de vraag of het probleem waar u mee zit. Wij zullen u vooraf een inschatting geven of dit probleem mogelijk oplosbaar is.

Hiernaast zal er een uitgebreide inventarisatie plaatsvinden van uw huidige werkwijze en de mogelijke oplossingen voor uw probleem / vraag. Op basis hiervan wordt een Plan van Aanpak opgesteld. Uitgangspunt bij het Plan van Aanpak zal altijd de binnen uw organisatie aanwezige kennis en kunde zijn. Met andere woorden: MdR Advies werkt altijd samen met uw eigen personeel om tot een optimale oplossing en kennisoverdracht te komen. MdR Advies wil uitdrukkelijk geen afhankelijkheid creëren: het is ons doel om u zo snel mogelijk zelfstandig verder te laten gaan.

Pas nadat dit Plan van Aanpak uitvoerig is besproken zal MdR Advies beginnen met de uitvoering hiervan.


Nazorg

MdR Advies vindt nazorg extreem belangrijk. Wij zullen dus altijd naderhand contact met u opnemen om te controleren of de door ons aangedragen oplossingen voldoen aan uw eisen en wensen.


Opdrachtgevers

Consultancy werkzaamheden zijn verricht voor onder meer aannemers, architecten, woningbouwverenigingen, ingenieursbureaus, vastgoedorganisaties, etc.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.