BIM Consultancy en Advies

Implementatie


MdR Advies ondersteunt bedrijven bij de implementatie van System Egineering en Building Information Modelling (BIM) als primair werkproces. Dit houdt concreet in dat MdR Advies adviseert en ondersteunt bij de voorbereiding op de overstap naar een BIM-gerichte werkmethode, en de daadwerkelijke overstap begeleidt.

Bij een volledig traject worden de volgende stappen ondernomen:


Assessment en Plan van Aanpak


Het is belangrijk om voorafgaand aan de keuze om over te stappen een aantal vragen te stellen en te beantwoorden:

  • Wat zijn de huidige knelpunten in uw bedrijfsvoering?
  • Wat zijn uw verwachtingen? Waar wilt u winst halen?
  • Welke doelen stelt u zich direct, en welke kunnen over een langere periode van meerdere jaren behaald worden?
  • Op welke manier wilt u uw organisatie aanpassen, waar verwacht u problemen met de cultuuromslag die gaat komen?
  • Welke eisen stelt u aan de soft- en hardware? Welke software past het beste bij uw eisen en wensen? Moet de hardware ook worden aangepast?
  • Wilt u alles in eigen beheer uitvoeren of zijn er zaken die u wilt uitbesteden?
  • Hoe wordt overgestapt: er moeten pilotprojecten worden aangewezen, er moet een plan worden gemaakt voor de opleiding van mensen, etc. Dit alles moet worden gevangen in een tijdsplanning.

Al deze, en meer, vragen moeten vooraf worden beantwoord om tot een verantwoorde en succesvolle implementatie te komen. MdR Advies kan u hierin begeleiden en ondersteunen. Uw wensen en behoeften worden onderzocht, zowel op directieniveau als op de werkvloer. Aan de hand hiervan wordt een Plan van Aanpak geschreven waarin het volledige veranderingsproces wordt benoemd en uitgewerkt.


Fysieke overstap


Nadat duidelijk is wat u verwacht en eist van het werken met BIM, en dit is vastgelegd in een Plan van Aanpak kan worden begonnen met de “fysieke” overstap.


Dit houdt in dat er software moet worden aangeschaft en uw mensen moeten worden opgeleid. MdR Advies verzorgt voor bepaalde pakketten ook de cursussen, voor zover dit gewenst is. Met name bij de aanschaf van Autodesk Revit is zeer veel kennis aanwezig, die vaak verder gaat dan wat de softwareleverancier kan bieden. Ook op het gebied van Autodesk Navisworks zijn trainingen mogelijk.


Nazorg


Het is een bekend probleem dat de beschikbare cursussen en content (families) van de verschillende leveranciers niet altijd even goed aansluiten op de dagelijkse praktijk. Het kan noodzakelijk zijn om een eigen bibliotheek te ontwikkelen met bedrijfsspecifieke content. Dit kan variëren van een zeer gedetailleerde en op uw organisatie toegespitste projecttemplate tot families die specifiek voor uw bedrijf worden ontwikkeld.


Meer informatie


Voor meer informatie kunt u contact opnemen.