BIM Consultancy en Advies

Cursussen en on-site training

 

Cursussen

 

MdR Advies verzorgt klassikale cursussen en workshops, onder andere in samenwerking met de RevitGG. Deze cursussen en workshops zijn gericht op het verkrijgen van algemene kennis over BIM, Revit of Navisworks. Ook zijn er cursussen voor specifieke onderwerpen zoals de Dutch Revit Standards, Revit & IFC, enzovoorts. Deze cursussen en workshops verschillen van de on-site training in die zin dat het generieke cursussen zijn, niet direct toegespitst op uw bedrijf. De inhoud van de cursussen en workshops is afgestemd op een praktijktoepassing van de Dutch Revit Standards.

 

Er wordt bij de cursussen geen gebruik gemaakt van Autodesk Authorised Training Content (AOTC). Wij hebben al deze cursussen zelf ook gevolgd en zijn van mening dat deze niet voldoende aansluiten op de dagelijkse praktijk in de Nederlandse bouwsector. Daarnaast bestaan deze cursussen uit een verzameling losse oefeningen in verschillende projectbestanden. Naar onze mening ontbreekt het overzicht en samenhang tussen de verschillende onderdelen. In plaats daarvan zijn alle cursussen opgebouwd rondom een fictief bouwproject. Gedurende alle cursussen wordt dit project volledig uitgewerkt. Hiermee biedt deze opzet u een samenhangend geheel waarbij direct duidelijk wordt wat de gevolgen zijn van bepaalde keuzes die u tijdens het werkproces maakt. 

Momenteel is slechts een beperkt deel van de on-site trainingen ook als standaard cursus beschikbaar. In de toekomst zullen alle on-site trainingen ook als standaard cursus worden aangeboden. Voor een compleet overzicht van beschikbare cursussen wordt verwezen naar de Agenda.

 

Kosten cursussen

 

De kosten voor een cursus liggen aanmerkelijk lager dan bij on-site training. Dit komt natuurlijk omdat er meerdere deelnemers zijn, zodat kosten worden gedeeld. In de Agenda vindt u ook informatie over prijzen van de betreffende cursus.

Bij alle klassikale cursussen wordt cursusmateriaal in de vorm van een handout en werkbestanden meegeleverd zonder meerkosten.

 

On-site training

 

Bij de implementatie van software hoort ook training van u en uw medewerkers. MdR Advies verzorgt deze training bij u op uw kantoor voor één of meerdere personen. Daarbij kan het gaan om een basistraining Revit of Navisworks, maar vooral ook om trainingen die gericht zijn op uw bedrijf en werkzaamheden. Alle trainingen worden gebaseerd op referentieprojecten uit uw eigen bedrijf en zijn gericht op uw workflow en eisen aan de software.

 

Hierin verschillen de cursussen van MdR Advies dus wezenlijk van de “standaard” oplossingen die met klassikale trainingen worden geleverd. Wij richten deze training geheel in op uw bedrijf en behoeften. Hiernaast worden de cursussen standaard bij u op locatie gegeven zodat u de beschikking heeft over uw eigen referentiegegevens.

 

Gebruik van de Dutch Revit Standards

 

Als auteur van de Dutch Revit Standards is MdR Advies natuurlijk bij uitstek in staat om de opbouw en werking van deze standaard uit te leggen en te implementeren. Speciaal hiervoor zijn een aantal cursussen ontwikkeld die u de mogelijkheid geven de voordelen van deze standaard maximaal te benutten. Vanzelfsprekend zijn de “normale” Revit cursussen ook volledig gericht op de toepassing van de Dutch Revit Standards.

 

Overzicht beschikbare on-site trainingen

 

MdR Advies verzorgt alle mogelijke trainingen voor Autodesk Revit. Hierbij kan het gaan om de gewone basiscursus, maar ook om gevorderdentraining, cursussen Families maken of bedrijfsspecifieke cursussen die uw gebruik van Revit optimaliseren.

 

 

 

 

Kosten on-site training

 

De kosten voor een on-site training worden berekend per dag per deelnemende persoon. De kosten zijn bij de uitleg van de verschillende cursussen opgegeven maar bedragen 350,- per dag per persoon. Bij deelname van meerdere personen wordt per extra persoon een toeslag van 200,- per dag berekend.

 

Omdat MdR Advies geen vaste cursusindeling hanteert maar deze toespitst op uw bedrijf wordt er ook geen standaard cursusmateriaal geleverd. Naslagwerken in de vorm van boeken en handleidingen kunnen tegen een kleine meerprijs wel worden verzorgd. Als de betreffende on-site training ook als generieke cursus wordt aangeboden, dan worden de beschikbare cursusmaterialen kosteloos meegeleverd. De hierin opgenomen oefeningen kunnen echter afwijken van de met u getrainde uitvoering.

 

Voor reiskosten wordt een kilometervergoeding van 0,35 euro per kilometer gerekend.