BIM Consultancy en Advies

Wat krijgt u bij de Dutch Revit Standards?


De Dutch Revit Standards bestaan uit:

  • Volledige documentatie. De gehele Dutch Revit Standards is volledig beschreven: alle instellingen en afspraken zijn vastgelegd. Dit betekent dat u hier gemakkelijk zelf op aan kunt sluiten zonder dat u tijd verliest met uitzoeken hoe de werkmethode is ingeregeld.
  • Een Revit Project Template. De template is volledig ingeregeld: Levels, Views, View Templates, View Filters, Object Styles, Text en Dimensions, Material Library, System Families, Schedules: alles zit er volledig in. Als u gebruik maakt van de Dutch Revit Standards is het mogelijk uw model te controleren op consistentie en fouten, kunt u een integrale Bouwbesluittoets uitvoeren zonder dat hier aanvullende software voor nodig is. Samenwerking met andere bedrijven gaat zonder problemen, de Dutch Revit Standards maakt alleen gebruik van Revit functionaliteit.
    Daarnaast biedt de Dutch Revit Standards functionaliteit voor zowel Revit Architecture, Structure als MEP.
  • Een bureau wat net met Revit begint kan zo aanhaken. Voor de gevorderde gebruiker zit de template vol mogelijkheden om de eigen werkmethoden op aan te sluiten en uit te breiden.
  • Revit Family Library en Templates. Met de Dutch Revit Standards wordt een basisbibliotheek meegeleverd die volledig voldoet aan de standaard. Het is niet de bedoeling dat die compleet is. U zult een hoop missen en zelf aan moeten vullen. Wel is het de bedoeling dat deze bibliotheek beginnende Revit gebruikers op weg moet helpen en gevorderde gebruikers handvatten moet geven om de eigen bibliotheek af te stemmen op de Dutch Revit Standards.
  • IFC Compatible. Hier is de RevitGG met name trots op: de Dutch Revit Standards is de eerste standaard die het uitwisselen met IFC als uitgangspunt heeft genomen en volledig heeft geimplementeerd. Hiervoor wordt samengewerkt met experts van Autodesk zelf, maar ook experts op het gebied van Archicad en Tekla. Voor de toepassing van IFC zijn schedules gemaakt, mappingtabellen opgesteld, instellingen in de families opgenomen. Kortom: op alle niveaus is samenwerking geintegreerd.
  • Geïntegreerde bouwbesluittoets. De Dutch Revit Standards hebben een volledig geïntegreerde bouwbesluittoets opgenomen in de projecttemplate. Hiervoor is geen aanvullende software nodig! Uw model wordt getoetst binnen Revit op de bekende open werkwijze.
  • Geïntegreerd met andere wereldwijde standaarden. De RevitGG heeft ervoor gekozen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij (inter)nationale standaarden zoals de ETIM standaard, de ANZRS en de NBS National BIM Library. Op deze manier kunt u ook internationale Revit content van leveranciers gebruiken in uw Nederlandse projecten, met zo min mogelijk aanpassingen.

Tot slot: de Dutch Revit Standards, alle content, documentatie, afspraken en ondersteunende bestanden zijn geproduceerd onder een Creative Commons License. Dit betekent dat u deze vrijelijk mag gebruiken, privé of bedrijfsmatig. Zij mogen echter niet commercieel worden doorverkocht aan derden.

 

Wilt u uw mening geven of reageren op de Dutch Revit Standards? Dat kan via het forum van Revit GG, of via het emailadres info@revitgg.nl.

 

Wilt u invloed uitoefenen op de Dutch Revit Standards, erover meepraten of uw kennis actief delen? Dan nodigt de RevitGG u van harte uit om lid te worden en op de eerst volgende vergadering mee te doen. U kunt lid worden door hier een formulier te downloaden: Revit GG Website.