BIM Consultancy en Advies

Wat is dat, System Engineering?


System Engineering laat zich misschien het beste uitleggen door aan te geven wat het niet is. System Engineering is niet de volgende conversatie…


Opdrachtgever:
Ik wil een woning.


Architect:
Prima, gaan we doen. Wat voor woning?


Opdrachtgever:
Ik houd wel van de jaren-30 stijl.


Architect:
Dat kost ongeveer xxx Euro. Ik maak een VO, voor de bouwaanvraag huur ik een constructeur in die op basis van mijn DO een constructief advies geeft. Hierna zoekt u een aannemer die de installaties en bouwkundige/constructieve details uitwerkt tot uitvoeringsniveau.


Dit is wellicht kort door de bocht, maar wel de essentie van heel veel projecten die MdR Advies voor particuliere opdrachtgevers heeft uitgevoerd. En dit leidt vrijwel altijd tot een grote hoeveelheid faalkosten. In het beste geval komen die faalkosten terecht in het ontwerptraject, wanneer de architect een aantal verschillende ontwerpen maakt en al doende de verdere wensen en eisen van de opdrachtgever achterhaald. Een minder goede uitkomst is dat gedurende de uitvoering aanpassingen worden doorgevoerd. En in het slechtste geval blijft de opdrachtgever zitten met een gebouw wat niet aan de verwachtingen voldoet.


In alle gevallen leidt deze werkwijze tot een suboptimale uitkomst.


Hoe is System Engineering anders?

Bij System Engineering worden alle eisen en wensen aan het gebouw vooraf beschreven. Vanuit alle disciplines (architectuur, installaties, constructie, uitvoering, onderhoud, gebruiksgemak, etc). Deze eisen en wensen krijgen een soort weging. Sommigen zijn keihard, andere zijn leuke extra’s. Weer andere mogen best wel wat kosten, maar er zijn harde grenzen.


Bij het maken van het ontwerp is het optimum bereikt als aan alle eisen en wensen kan worden voldaan binnen de bandbreedte die vooraf is gesteld. Dit kan betekenen dat bepaalde wensen sneuvelen om andere mogelijk te maken. Zolang de uitkomst van deze beslissing een hogere eindbeoordeling oplevert is dit acceptabel. Kortom: het totaal moet meer zijn dan de som der delen…


Is hiermee System Engineering een “kille” benadering van architectuur? Nee, volgens ons niet. Er wordt alleen de vraag gesteld “wat is deze eis of wens je nu eigenlijk waard?”. Wilt u nog steeds de jaren-30 stijl als dit betekent dat u een x-bedrag meer kwijt bent aan onderhoudskosten? Of als dit betekent dat u een hogere investering voor de realisatie moet doen?


Het is in deze tijden namelijk wel noodzakelijk een integrale aanpak van het ontwerpvraagstuk na te streven zodat faalkosten worden geminimaliseerd en het uiteindelijke gebouw beter voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.