BIM Consultancy en Advies

Wat is dat, BIM?


BIM staat voor Building Information Model. Maar wat is dat precies, een BIM? Er is heel veel discussie over wat dit nu precies is. MdR Advies definieert dit als volgt:

BIM is een werkmethode waarbij zoveel mogelijk eigenschappen van een bouwwerk in een samenhangend model worden geplaatst. Dit kan gaan om geometrie (afmetingen) , fysieke eigenschappen (materiaalgebruik), analytische eigenschappen (energieverbruik, constructieve sterkte) en gebruikseigenschappen (onderhoud, gebruiksgegevens).
Een BIM kan worden weergegeven middels een 3D-model, maar dat hoeft niet. Het is ook niet noodzakelijk dat ALLE eigenschappen van een bouwwerk in het model zitten, of dat het model uit EEN bestand wordt opgebouwd. Het kenmerkende van een BIM is de relationele database: alle onderdelen en eigenschappen hebben een onderlinge relatie en beïnvloeden elkaar.


Wat houdt dit nu precies in?

Heel simpel: dat alle deelnemers aan het bouwproject integraal toegang hebben tot de informatie van de andere deelnemers, en hun eigen expertise op de zelfde manier delen. Niet langer zit iedereen op zijn eigen “eilandje” te werken, waarna de resultaten over de schutting worden gegooid. In plaats daarvan wordt samengewerkt, op basis van alle informatie die op dat moment beschikbaar is.


En wat is dat Open BIM nu weer?

Ik zal maar eerlijk zijn: Open BIM is marketing. Het is bedacht door bedrijven zoals Graphisoft, Tekla en anderen om aan te geven dat men anders over BIM denkt dan Autodesk, en om een vuist te maken tegen de marktdominantie van hetzelfde Autodesk. De term betekent dat men voor samenwerking is, en het open en eerlijk delen van informatie middels open standaarden zoals IFC. En dat Autodesk hier per definitie tegen is.

Helemaal ongelijk hebben ze niet. Autodesk streeft ernaar iedereen op het Revit-platform te laten werken. Wat logisch is voor een commercieel bedrijf. Wel is het zeker waar dat er meer aandacht zou mogen zijn voor het gebruik van open standaarden binnen Revit. Gelukkig is Revit heel goed in staat om met IFC te werken, alleen is dat standaard niet zo heel goed ingesteld. En Autodesk heeft lange tijd nagelaten dit wel te doen, of hier maar enige aandacht aan te besteden.

Terugkomend op het OpenBIM: dat is natuurlijk prachtig, maar de suggestie dat BIM (in projecten waar meerdere partijen aan deelnemen) bestaat zonder deze samenwerking en het delen van informatie is belachelijk. Het is, zoals dat zo mooi heet, een contradictus in terminus. BIM is, wanneer meerdere partijen aan een project werken, altijd gekenmerkt door samenwerking en het delen van informatie. Dat is het hele concept.
Open BIM is samenwerking via IFC. En dat kan met ieder IFC-gecertificeerde BIM software even goed, of slecht. Feit is wel dat ieder softwarepakket de verwerking van IFC anders aanpakt. En daar moet aandacht aan worden besteedt!

Daarnaast kan het natuurlijk niet zo zijn dat het gereedschap (Revit/Archicad/Tekla/wat dan ook) de partners kiest of de werkmethode bepaalt. Dat doet u nog altijd zelf. IFC is juist ontworpen om deze keuzevrijheid te ondersteunen. Vandaar dat wij, zelfs al zijn we enthousiast Autodesk gebruiker, een groot voorstander zijn van gebruik van IFC om tussen partijen uit te wisselen. Natuurlijk heeft het uitwisselen van Revitmodellen pluspunten (geen verloren tijd met exports en imports) maar wij streven ernaar om dit ook het enige nadeel van IFC te laten zijn. 
En wat ons betreft weegt dat ene nadeel bij lange na niet op tegen alle voordelen!