BIM Consultancy en Advies

Consultancy


Ponjé Bouwbedrijf, Handel


Ponjé is een bedrijf wat zich richt op vastgoedontwikkeling, aannemerij en service en onderhoud van gebouwen. MdR Advies heeft Ponje ondersteund bij het ontwikkelen van een aantal werkmethodes voor het verbeteren van de BIM-workflow en verhogen van de efficiency. De werkzaamheden hebben onder meer bestaan uit:

  • Ontwikkelen van een werkmethodiek binnen Revit voor projecten volgens Industrieel Flexibel Demontabel Bouwsystematiek (IFD Bouwen);
  • Ontwikkelen van calculatiemethode voor nieuwbouwprojecten binnen Revit


BBCon, Vught


BB-Con is een vooruitstrevend ontwerpbureau dat zich richt op architectuur en bouwgerelateerde concept- en productontwikkeling. BB Con heeft de BetonBallon methode ontwikkelt en past die toe in dagelijkse projecten. Deze ontwerpvisie gaat uit van duurzame gebouwontwerpen volgens de kettinglijnmethode. De kettinglijn is een wiskundige formule ook bekend als de zuivere drukboog. MdR Advies heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van een Addin in Revit die het mogelijk maakt het BetonBallon concept binnen Revit te gebruiken voor het ontwerpen van gebouwen. Op dit moment wordt meegewerkt aan de implementatie van Revit binnen het bedrijf. De werkzaamheden van MdR Advies bestaan onder meer uit:

  • Opzetten werkmethodiek en Parametrische Families voor gebruik kettinglijn binnen Revit.
  • Mede opzetten objectenbibliotheek


GeelinkBosch BV


GeelinkBosch werkt geheel onafhankelijk en zet haar diensten in op verschillende gebieden zoals: maatvoering in de bouw, landmeetkunde, bouwkundig tekenwerk, 3D tekenwerk en visualisaties. MdR Advies assisteert en adviseert GeelinkBosch bij de implementatie van Revit bij hun werkzaamheden, met name op het gebied van het gebruik van laserscans en Pointclouds in Revit.


Groothuisbouw BV


Groothuisbouw is een middelgroot bouwbedrijf uit Emmeloord en bouwen ongeveer 80 woningen per jaar met ruim 50 medewerkers. Groothuisbouw werkt voornamelijk als “catalogusbouwer” wat wil zeggen dat men werkt vanuit een aantal standaard woningtypen met een groot aantal opties en variaties.


Voor Groothuisbouw heeft MdR Advies een inventarisatie gemaakt van de huidige BIM-gerelateerde werkprocessen en een advies geschreven over hoe deze verbeterd zouden kunnen worden. Hiermee is Groothuisbouw een verbetertraject ingegaan.


Interbouwconsult BV


Interbouwconsult is als bouwmanagementbureau een specialist in vraagstukken rondom huisvesting. De kracht daarbij is het genereren van praktische oplossingen.


MdR Advies heeft Interbouwconsult in meerdere projecten ondersteund als BIM expert. Op dit moment zijn lopende projecten de renovatie en uitbreiding van het hoofdkantoor van woningbouwcorporatie Area te Uden en de renovatie van het Ministerie van VROM aan de Rijnstraat 8 te Den Haag.