BIM Consultancy en Advies

Eigen beheer


Niet al onze activiteiten zijn direct gerelateerd aan een opdrachtgever. MdR Advies besteedt veel tijd aan onderzoek en ontwikkeling. Deels komt dit voort uit eigen ervaringen met het gebruik van Autodesk Software in de praktijk, deels volgt dit uit vragen vanuit onze klantenkring.


Ontwikkeling van extra functionaliteit voor IFC Imports en Exports vanuit Revit


Een onmisbaar kenmerk van BIM is informatie-uitwisseling tussen projectpartners. MdR Advies is er dan ook van overtuigd dat de gebruikte software dit mogelijk moet maken. Ëén van de meest geschikte formaten hiervoor is het IFC-formaat.


Op basis van deze overtuiging steken wij veel tijd in onderzoek naar de (on)mogelijkheden van IFC, met name in combinatie met Revit. En dit onderzoek heeft de nodige resultaten opgeleverd:

  • Een serie artikelen (link naar Publicaties > Artikelen) over de werking van Revit en IFC,
  • Samenwerking met diverse ontwikkelaars van IFC exporters en importers voor Revit zoals Tekla, Geometry Gym en de leden van het Autodesk Sourceforge IFC Exporter for Revit project
  • Voor het Autodesk project wordt gewerkt aan een interface die het mogelijk maakt om Revit parameters te koppelen aan IFC parameters.


Internetviewer voor BIM modellen


In eigen beheer wordt een werkmethode gerealiseerd voor het gebruik van Navisworks Freedom als internetviewer voor BIM projecten. Door Navisworks te gebruiken als viewer kan uw klant via zijn internetbrowser rondlopen in het gebouw, compleet met interactieve elementen, zwaartekrachtfunctie en Collision Detection.


De gebruikte engine hiervoor is openbaar verkrijgbaar. MdR Advies heeft een werkmethode ontwikkeld om deze engine toe te passen voor de eigen klanten.