BIM Consultancy en Advies

Onbezoldigd


MdR Advies hecht aan de verspreiding van kennis van BIM in het algemeen en Revit in het bijzonder. Hierom worden een aantal functies en projecten uitgevoerd op vrijwillige en onbetaalde basis:


TU Delft Concept House


De TU Delft is een project begonnen voor de ontwikkeling van geprefabriceerde energieneutrale appartementen, het project Concept House. De bedoeling van dit project is om, samen met marktpartijen, een prefab bouwsysteem te ontwikkelen waarbij appartementengebouwen worden opgebouwd uit units. Deze units moeten volledig Cradle2Cradle worden opgebouwd, en de appartementen moeten energieneutraal zijn.


Een onderdeel van dit project is het opzetten van een slimme Revitbibliotheek waarmee de tekeningen voor deze bouwmethode op werktekeningniveau kunnen worden gemaakt. Hierin speelt MdR Advies een belangrijke rol: wij verzorgen namelijk, in samenwerking met de TU Delft, deze bibliotheek. Dit gebeurt op basis van kosteloos advies-, ontwerp- en modelleerwerk.


Syntens


Syntens is een netwerk van gedreven adviseurs die weten hoe en waarmee je succesvol innoveert. Syntens is de initiatiefnemer van het programma “Van Papier naar BIM” wat als doelstelling heeft om het gebruik van BIM in de aannemerij te bevorderen. Hierbij richt het programma zich voornamelijk op het midden- en kleinbedrijf. Ing M.T. de Riet is co-auteur van het implementatieplan “Van Papier naar BIM”.


Revit GG


De Revit GebruikersGroep richt zich op het uitbrengen van een standaard Best Practise werkmethodiek voor het gebruik van Revit binnen de gehele bouwkolom. Ing M.T. de Riet is co-auteur van de Best Practise deel 1 en deel 2, zoals gepubliceerd op de website Revit GG . Deel 3 en deel 4 zijn in ontwikkeling.


Hiernaast heeft MdR Advies, in opdracht van de Revit GG, de Dutch Revit Standards ontwikkeld.


Lid BIM Kernteam van Het Nationaal BIM Platform


De website hetnationaalbimplatform.nl is opgezet als informatieportaal met als doel kennis te delen met en voor bedrijven die zijn geïnteresseerd in het gebruik van BIM of reeds BIM gerelateerd werkenwaarmee je succesvol innoveert. Het BIM Kernteam is een groep experts welke de activiteiten van HNBP actief ondersteund en uitdraagt.


MdR Advies is lid van het BIM Kernteam en vaste columnist  op Het Nationaal BIM Platform.