BIM Consultancy en Advies

Ontwikkeling Custom Revit Addons


Picard Innovations BV


Picard Innovations is een jong bedrijf wat zich richt op de ontwikkeling van Addons en tools voor gebruik in Revit en andere BIM software. Hierbij ligt de nadruk vooral op tools die gebruikt kunnen worden bij het herontwikkelen van gebouwen. MdR Advies is in opdracht van Picard Innovations betrokken bij de ontwikkeling van een Addin-module in Revit ten behoeve van geautomatiseerde verwerking handlasermetingen in Revit. Hiermee moet het inmeten van gebouwen sneller, gemakkelijker en meer betrouwbaar worden. De module richt zich op inmetingen conform NEN2580 en de verwerking hiervan in Revit. Momenteel is de module te downloaden in de Autodesk Exchange Store.


Interbouwconsult BV


In samenwerking met Interbouwconsult wordt gewerkt aan een koppeling tussen opnames van gebouwen ten behoeve van beheer en onderhoud, en het automatisch genereren van Revit modellen op basis van deze opnames.


De door Interbouwconsult ontwikkelde opnamestaten in Excel worden door MdR Advies gereed gemaakt voor automatische verwerking in Revit. Hierna is een koppeling geschreven die het mogelijk maakt deze Excelstaten direct in te lezen in Revit en van hieruit een model te genereren.


Eigen beheer


Hiernaast zijn in eigen beheer Addins in ontwikkeling voor een verbeterde export en import van IFC’s in Revit en een internetviewer voor BIM modellen.