BIM Consultancy en Advies

De bouwsector is in de laatste decennia alsmaar complexer geworden. Nog maar een halve eeuw geleden hield de architect als bouwmeester het overzicht over het bouwproject en zorgde voor afstemming van alle disciplines. Tegenwoordig zijn projecten dermate complex en in stukken geknipt dat er eigenlijk niemand meer is die dit overzicht heeft. Wat is het gevolg? Alsmaar stijgende bouwkosten door ontwerpen die niet langer optimaal uitgedacht zijn, bouwfouten, faalkosten, vertragingen en ontevreden opdrachtgevers.

Volgens ons zijn hierop twee antwoorden:

  1. Het ontwerp moet weer samengevoegd worden. Alle informatie moet weer in één plaats samenkomen. Omdat bouwprojecten tegenwoordig oneindig veel complexer zijn dan vroeger (zelfs een simpele woning heeft al de nodige high-tech oplossingen nodig als je dit vergelijkt met vijftig jaar geleden), is alleen het terugbrengen van een “sterke man/vrouw” in de rol van bouwmeester niet meer voldoende. Alle informatie die wordt geproduceerd tijdens een bouwproject, en met name in de voorbereiding, moet worden samengevoegd in een digitaal model. Dit kan, en er is een term voor: BIM.

  2. Het ontwerp moet niet langer gebeuren op basis van ad-hoc oplossingen. Vijftig jaar kon men wegkomen met verschillende disciplines die “doen wat ze altijd deden”. Dat kan niet meer, de (technische) mogelijkheden en uitdagingen zijn te groot. De ontwerpvragen te complex. De bouw moet gaan werken met een meer duidelijke structuur. Vooraf aan een project moet duidelijk worden wat de vraag is, wat zijn de eisen van de opdrachtgever nu eigenlijk? Tijdens het project moeten deze eisen op een systematische wijze worden vertaald in een ontwerp en leiden tot een logische uitvoering. Na het ontwerp moet worden getoetst of dit ontwerp nu eigenlijk wel voldoet aan de eisen. Ook hier is een term voor: System Engineering.

MdR Advies gelooft dat System Engineering als denkwijze en BIM als werkwijze leiden tot een grote verbetering van prestaties van de bouwsector: verlaging van de kosten, verminderen van fouten en verbeteren van de tevredenheid van opdrachtgevers.

 Hiernaast gelooft MdR Advies dat iedere partij in de bouw zijn werk op de best mogelijke manier moet kunnen uitvoeren. En dit moet ondersteund worden door de techniek. Zowel BIM als SE zijn hulpmiddelen om tot het doel van een optimaal gebouw te komen. De missie van MdR Advies is dan ook het zo goed mogelijk faciliteren van deze hulpmiddelen bij bedrijven. Dit houdt voor ons in dat één van de belangrijkste taken die wij hebben bestaat uit het mogelijk maken van samenwerking tussen willekeurige partijen, niet gehinderd door de techniek. Hierbij zijn open standaarden voor ons een onmisbaar gereedschap. Een open standaard maakt het mogelijk om aansluiting te vinden tussen meerdere partijen en deze optimaal samen te laten werken. Open standaarden zoals IFC maar ook de Dutch Revit Standards zijn voor ons dan ook heel belangrijk. Er wordt veel tijd gestoken in de ontwikkeling van deze standaarden en verspreiding van kennis hierover.